Plac zabaw

Plac zabaw

W dniu 26.03.2024 r. została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację projektu pod nazwą „Modernizacja istniejącego placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 4
wchodzącego w skład MZS Nr 6 w Krośnie celem przystosowania go dla dzieci
 z niepełnosprawnościami oraz stworzenie przyjaznej strefy do zabawy, edukacji i integracji” dofinansowanego ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”.

iprzedszkole

librus

SKKT

SPORT SZKOLNY

Lekcje

1 8:00 – 8:45
2 8:50 – 9:35
3 9:45 – 10:30
4 10:40 – 11:25
5 11:30 – 12:15
6 12:35 – 13:20
7 13:25 – 14:10
8 14:15 – 15:00
9 15.05 – 15.50