Zebrania rodziców

Wywiadówki, zebrania ogólne oraz rozmowy indywidualne odbywają się we wtorki o godzinie 16.30 dla rodziców uczniów klas I-III i o godzinie 17.00 dla rodziców uczniów klas IV-VIII.

Dyrekcja Szkoły zastrzega sobie możliwość zmiany terminów w przypadku zaistnienia ważnych okoliczności.

   

TERMINY ZEBRAŃ I ROZMÓW INDYWIDUALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2023/24:

Zebrania ogólne: 12 września 2023

Rozmowy indywidualne: 14 listopada 2023
 
Zebrania ogólne: 12 grudnia 2023
 
Wywiadówki: 23 stycznia 2024

Rozmowy indywidualne: 12 marca 2024

Zebrania ogólne: 7 maja 2024

 

 

iprzedszkole

librus

SKKT

SPORT SZKOLNY

Lekcje

1 8:00 – 8:45
2 8:50 – 9:35
3 9:45 – 10:30
4 10:40 – 11:25
5 11:30 – 12:15
6 12:35 – 13:20
7 13:25 – 14:10
8 14:15 – 15:00
9 15.05 – 15.50