Zebrania rodziców

Wywiadówki, zebrania ogólne oraz rozmowy indywidualne odbywają się o godz. 17.00.

Dyrekcja Szkoły zastrzega sobie możliwość zmiany terminów w przypadku zaistnienia ważnych okoliczności.

   

TERMINY ZEBRAŃ I ROZMÓW INDYWIDUALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023:

WRZESIEŃ
Zebrania ogólne:
13 września 2022 (wtorek) – klasy: IV - VIII
14 września 2022 (środa) – klasy I - III

LISTOPAD
Rozmowy indywidualne:
15 listopada 2022 (wtorek) – klasy IV - VIII
16 listopada 2022 (środa) – klasy I - III
 
GRUDZIEŃ
Zebrania ogólne:
13 grudnia 2022 (wtorek) – klasy IV - VIII
14 grudnia 2022 (środa) – klasy I - III
 
LUTY
Wywiadówki:
7 lutego 2023 (wtorek) – klasy IV - VIII
8 lutego 2023 (środa) – klasy I - III

KWIECIEŃ
Rozmowy indywidualne:
3 kwietnia 2023 (poniedziałek) – klasy I - VIII

MAJ
Zebrania ogólne:
9 maja 2023 (wtorek) – klasy IV - VIII
10 maja 2023 (środa) – klasy I - III

Rozmowy indywidualne:
30 maja 2023 (wtorek) klasy IV-VIII
31 maja 2023 (środa) klasy I - III

 

 

 

iprzedszkole

librus

SKKT

SPORT SZKOLNY

Lekcje

1 8:00 – 8:45
2 8:50 – 9:35
3 9:45 – 10:30
4 10:40 – 11:25
5 11:30 – 12:15
6 12:35 – 13:20
7 13:25 – 14:10
8 14:15 – 15:00
9 15.05 – 15.50