Misja Szkoły

Jesteśmy publiczną szkołą podstawową: 

- zapewniającą wysoką jakość nauczania, wychowania i opieki ukierunkowaną na indywidualne potrzeby i możliwości każdego ucznia, 

- prowadzącą szeroki zakres działań lekcyjnych i pozalekcyjnych, dzięki którym uczniowie zdobywają wiedzę oraz umiejętności pozwalające z sukcesem kontynuować naukę,

- przygotowującą uczniów do samodzielności poprzez dobrze zorganizowaną samorządność,

- tworzącą klimat życzliwości sprzyjający efektywnej pracy uczniów i nauczycieli,

- otwartą na potrzeby lokalnej społeczności i daleko idącą współpracę z Rodzicami. 

iprzedszkole

librus

SKKT

SPORT SZKOLNY

Lekcje

1 8:00 – 8:45
2 8:50 – 9:35
3 9:45 – 10:30
4 10:40 – 11:25
5 11:30 – 12:15
6 12:35 – 13:20
7 13:25 – 14:10
8 14:15 – 15:00
9 15.05 – 15.50