Regulamin organizacji i funkcjonowania Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Krośnie od 1 września 2020 r.

Wszyscy cieszymy się na spotkanie w murach przedszkolnych. Musimy jednak pamiętać o tym, żeby zrobić wszystko, aby przedszkolna opieka stacjonarna trwało jak najdłużej, a najlepiej żeby wróciła na stałe. Nie do końca mamy na to wpływ, ale nasze zachowania, przestrzeganie ustalonych procedur, troska o siebie oraz o innych znacznie podniesie poziom bezpieczeństwa nas wszystkich, zwłaszcza naszych dzieci.


Przygotowany Regulamin funkcjonowania przedszkola, zawierający wiele nowych uregulowań, niestety również obostrzeń pozwoli nam wszystkim, mam nadzieję, rozpocząć szczęśliwie nowy rok szkolny.
 

Najważniejsze zasady:


  1. Do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie zdrowe dzieci.
    2. Obowiązkiem rodziców i nauczycieli jest monitorowanie stanu zdrowia dzieci.
    3. W każdym przypadku niepokojących objawów chorobowych u dziecka rodzic będzie informowany i zobowiązany do odbioru dziecka z przedszkola.
    4. Wszyscy musimy znać i stosować zapisy Regulaminu.


Bogatsi o doświadczenia zdalnego nauczania, zróbmy wszystko, aby nasze dzieci mogły korzystać ze stacjonarnej opieki przedszkolnej.

iprzedszkole

librus

SKKT

SPORT SZKOLNY

Lekcje

1 8:00 – 8:45
2 8:50 – 9:35
3 9:45 – 10:30
4 10:40 – 11:25
5 11:30 – 12:15
6 12:35 – 13:20
7 13:25 – 14:10
8 14:15 – 15:00
9 15.05 – 15.50