Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

Przewodnicząca

  Pani Agnieszka Gorczyca

Z-ca przewodniczącej

  Pani Grażyna Łuksa

Skarbnik

 Pani Agata Krukierek

 

Ustalono kwotę składki: 50 zł od pierwszego dziecka, 25 zł od drugiego dziecka uczęszczającego do szkoły, trzecie i kolejne dziecko jest zwolnione ze składki.  

Istnieje możliwość wpłat w comiesięcznych ratach po 5 zł.

Numer konta Rady Rodziców:

PKO Bank Polski SA   96 1020 2964 0000 6402 0206 8989

Wszystkim rodzicom zaangażowanym w ubiegłym roku w sprawy szkoły serdecznie dziękujemy.

iprzedszkole

librus

SKKT

SPORT SZKOLNY

Lekcje

1 8:00 – 8:45
2 8:50 – 9:35
3 9:45 – 10:30
4 10:40 – 11:25
5 11:30 – 12:15
6 12:35 – 13:20
7 13:25 – 14:10
8 14:15 – 15:00
9 15.05 – 15.50