Czas pracy przedszkola

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI MŁODSZYCH

 

Godziny zajęć

Czas od- do

Aktywność dzieci

Sprawdzenie

I                                       część dnia

 

 

 

1 godz.

2 godz.

3 godz.

700–800

Schodzenie się dzieci. Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze itp. Oglądanie książek, albumów, czasopism dziecięcych.

Prace porządkowe w sali.

 

 

 

 

 

 

 

30 min ZD

800–815

Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe.

 

15 min D

815 –830

Czynności higieniczne oraz przygotowanie do śniadania.

 

15 min OP

830–900

Śniadanie.

 

30 min OP

900–915

Przygotowania do zajęć.

 

15 min ZD

II                      część dnia

 

 

 

 

 

4 godz.

5 godz.

6 godz.

915–945

Zajęcia dydaktyczne, będące realizacją wybranych treści z programu wychowania przedszkolnego.

 

30 min D

945- 10.00

 

II śniadanie

 

15 min OP

 

1000–1015

Przygotowania do wyjścia do ogrodu // czynności samoobsługowe.

 

15 min OP

1015–1045

 

 

 

 

1045 - 1100

Spacery, wycieczki oraz pobyt w ogrodzie przedszkolnym (zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe
i ogrodnicze, zabawy dowolne) // Zabawy zajęcia sprzyjające aktywności dziecięcej w sali (gry i zabawy ruchowe , zabawy integracyjne, zabawy dowolne, praca indywidualna z dziećmi w tym z dzieckiem zdolnym).

 

Powrót z ogrodu, czynności samoobsługowe w szatni //prace porządkowe w sali.

75 min OG lub ZD

 

 

 

15 min OP

1100–1130             

 

Język angielski.

 

30 min 2x w tygodniu

1145–1200

W łazience czynności higieniczne oraz przygotowanie do obiadu.

 

15 min OP

1200–1245

Obiad.

 

15 min OP

III                                część dnia

 

 

 

 

7 godz.

8 godz.

9 godz.

10 godz.

1245-1400

Odpoczynek – słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek, wybranych pozycji z literatury dziecięcej.

Sen dzieci.

Czynności samoobsługowe

Zajęcia dodatkowe dla chętnych dzieci –zajęcia sportowe "Drużyna Kangura", balet,  rytmika z tańcem współczesnym (1300-1530)

 

1400–1410

W łazience czynności higieniczne oraz przygotowanie do podwieczorku.

 

 

1410–1430

Podwieczorek.

 

 

1430–1600

Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci.

Praca indywidualna i zespołowa w zależności od potrzeb                          i możliwości dzieci.
Prace porządkowe w sali //zabawy dowolne w ogrodzie

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI STARSZYCH

 

Godziny zajęć

Czas od- do

Aktywność dzieci

Sprawdzenie

I                                    część dnia

 

 

 

1 godz.

2 godz.

3 godz.

700–800

Schodzenie się dzieci. Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym:

gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze itp. Oglądanie książek, albumów, czasopism dziecięcych.

Prace porządkowe w sali.

 

 

 

 

 

30 min ZD

800–815

Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe.

 

15 min D

815 –830

Czynności higieniczne oraz przygotowanie do śniadania.

 

15 min OP

830–900

Śniadanie.

 

30 min OP

900–915

Przygotowania do zajęć.

 

8 min ZD

7 min OP

II                                  część dnia

 

 

 

 

 

4 godz.

5 godz.

6 godz.

915–1015

Zajęcia dydaktyczne, będące realizacją wybranych treści             z programu wychowania przedszkolnego.

 

60 min D

1015–1030

10.30- 11.00

II śniadanie

Język angielski

15 min OP

30 min 2x w tygodniu

1030 -1045

Przygotowania do wyjścia do ogrodu //czynności samoobsługowe.

 

15 min OP

1045–1130

Spacery, wycieczki oraz pobyt w ogrodzie przedszkolnym (zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze, zabawy dowolne) // Zabawy zajęcia sprzyjające aktywności dziecięcej w sali (gry i zabawy ruchowe w sali, zabawy integracyjne, zabawy dowolne, praca stymulacyjno- kompensacyjna , praca z dzieckiem zdolnym).

 

45 min OG

lub ZD

1130–1145              

 

Powrót z ogrodu, czynności samoobsługowe w szatni // prace porządkowe w sali

 

15 min OP

1145–1200

W łazience czynności higieniczne oraz przygotowanie do obiadu.

 

15 min OP

1200–1245

Obiad.

 

15 min OP

III                                część dnia

 

 

 

 

7 godz.

8 godz.

9 godz.

10 godz.

1245-1300

Odpoczynek – słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek, wybranych pozycji z literatury dziecięcej.

 

15 min D

1300 -1400

Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz z inicjatywy dzieci:

(gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, zabawy ze śpiewem, działalność plastyczna, zabawy ruchowe, zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie, praca indywidualna z dziećmi) .

Zajęcia dodatkowe dla chętnych dzieci –zajęcia sportowe "Drużyna kangura", taniec ( 1300 – 1530)

 

1400–1410

W łazience czynności higieniczne oraz przygotowanie do podwieczorku.

 

1410–1430

Podwieczorek.

 

1430–1600

Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci.

Praca indywidualna i zespołowa w zależności od potrzeb i możliwości dzieci.
Prace porządkowe w sali.

W zależności od pogody – zabawy dowolne w ogrodzie.

Rozchodzenie się dzieci.

 

 

 

iprzedszkole

librus

SKKT

SPORT SZKOLNY

Lekcje

1 8:00 – 8:45
2 8:50 – 9:35
3 9:45 – 10:30
4 10:40 – 11:25
5 11:30 – 12:15
6 12:35 – 13:20
7 13:25 – 14:10
8 14:15 – 15:00
9 15.05 – 15.50