Priorytety i zadania naszego przedszkola

Nasze przedszkole jest placówką powołaną do wychowania i nauczania w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Za aprobatą rodziców staramy się rozszerzać tę podstawę proponując różnego rodzaju zajęcia o szerokim spektrum.

Edukując powierzone nam dzieci wspomagamy i ukierunkowujemy rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.

Do szczególnych zadań naszego przedszkola w zakresie wychowania, opieki i edukacji należy:

1. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka.
2. Kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijania ich sprawności ruchowej.
3. Budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi uczuiowej z rodziną.
4. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy.
5. Prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej wychowanka i szybkie reagowanie na ewentualne nieprawidłowości.
6. Nabywanie przez dziecko kompetencji językowej.
7. Zachowanie podmiotowości dziecka przy uznaniu prawa do jego własnych sądów, przemyśleń, błędów, opierając się na tolerancji, zrozumieniu, uznaniu potrzeb, wolności i prawa do wyrażania siebie.
8. Ścisłe współdziałanie z rodzicami w zakresie wychowania, nauczania i opieki.
9. Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole.

iprzedszkole

librus

SKKT

SPORT SZKOLNY

Lekcje

1 8:00 – 8:45
2 8:50 – 9:35
3 9:45 – 10:30
4 10:40 – 11:25
5 11:30 – 12:15
6 12:35 – 13:20
7 13:25 – 14:10
8 14:15 – 15:00
9 15.05 – 15.50