WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Egzamin ósnoklasisty odbył się 14-16 maja 2024 r. W naszej szkole do egzaminu przystąpiłao 34 uczniów klas ósmych. 

Z języka polskiego ósmoklasiści uzyskali średnio 75 proc. punktów możliwych do zdobycia, co daje 8 - bardzo wysoki stanin.

Z matematyki ósmoklasiści uzyskali średnio  63 proc. punktów możliwych do zdobycia, co daje  7 - wysoki stanin.

Z języka angielskiego ósmoklasiści uzyskali średnio 78 proc. punktów możliwych do zdobycia,  co daje  7 - wysoki stanin.

Serdecznie gratulujemy Naszym Absolwentom wyników.

język polski

matematyka

język hiszpański

język rosyjski

iprzedszkole

librus

SKKT

SPORT SZKOLNY

Lekcje

1 8:00 – 8:45
2 8:50 – 9:35
3 9:45 – 10:30
4 10:40 – 11:25
5 11:30 – 12:15
6 12:35 – 13:20
7 13:25 – 14:10
8 14:15 – 15:00
9 15.05 – 15.50