Nabór do przedszkola na rok szkolny 2023/2024

Nabór do przedszkola na rok szkolny 2023/2024

Drodzy rodzice,

Rozpoczął się nabór do przedszkola. Wszystkie szczegóły możecie znaleźć na stronie https://nabor.pcss.pl/krosno/przedszkole/

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2023/2024.

  • Od 14 lutego do 20 lutego godz. 15 00 Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola - podpisany przez rodzica wydruk z systemu NABÓR wraz kompletem dokumentów/oświadczeń potwierdzających spełnianie wybranych kryteriów rekrutacyjnych przyjmuje przedszkola pierwszego wyboru.
  • Do 22 lutego Weryfikacja przez komisje rekrutacyjne wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  • 27 lutego Opublikowanie przez komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. od 27 lutego do 2 marca godz. 15 00 Potwierdzanie przez rodziców woli zapisu dziecka do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane. 6 marca Opublikowanie przez komisje rekrutacyjne list kandydatów

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą, a na wszystkie pytania z przyjemnością odpowiemy w dniu otwartym 13.02.2013r. od 16.00 do 17.00.

"Bez pogodnego, szczęśliwego dzieciństwa całe życie potem jest kalekie" /Janusz Korczak/

Przedszkole Miejskie Nr 4 w Krośnie kierując się słowami Janusza Korczaka zapewnia swoim dzieciom warunki do pogodnego, szczęśliwego dzieciństwa.

Nasze przedszkole:
- uczy nawiązywania kontaktów, wzajemnej akceptacji, życzliwości i zrozumienia,
- poprzez zabawę, naukę, uczestnictwo w ciekawych zajęciach wspomaga rozwój aktywności twórczej i kreatywności oraz myślenia dzieci,
- promuje zdrowie fizyczne i psychiczne,
- zapewnia poczucie bezpieczeństwa, które jest warunkiem zdrowia oraz prawidłowych postaw dzieci,
- promuje wychowanie przez uczestnictwo w kulturze,
- wspiera rodziców w rozwiązywaniu problemów i wychowaniu dzieci,
- promuje zachowania przyjazne przyrodzie, a także buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej.

Wprowadzamy elementy planu daltońskiego, opierającego się na trzech zasadach:  odpowiedzialność, samodzielność, współpraca. Zgodnie z mottem: "Jeśli szanujemy dziecko i podążamy za jego możliwościami to może ono zrobić więcej, niż od niego oczekujemy, a wszystko, co dziecko potrafi- nauczycielowi zrobić nie wolno." /Helen Parkurst/


Program dydaktyczno - wychowawczy jest poszerzony o:
- tematykę związaną z wychowaniem patriotycznym i regionalnym (Program "Mali patrioci"),
- tematykę związaną z promocją zdrowia (posiadamy Wojewódzki Certyfikat "Przedszkole promujące zdrowie"),
Dzieci mogą wykazać się kreatywnością i wszechstronną aktywnością na zajęciach plastycznych, rytmiczno - muzycznych, sportowych, czytelniczych.

Stosowanie przez nauczycieli ciekawych, aktywnych metod pracy dostarcza dzieciom dobrej zabawy, rozwija zdolności matematyczne, językowe, ruchowe oraz doskonali procesy myślowe. Prowadzimy terapię ręki, zajęcia wspierające integrację sensoryczną np. Sensoplastyka® i Smykomultisensoryka ®
Przedszkole uzyskało w 2019 r. Certyfikat "Kreatywne Przedszkole - Kreatywny Maluch" - nadany przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.
Nauczyciele organizują wiele imprez okolicznościowych i integracyjnych: Dzień Przedszkolaka, Dzień Babci i Dziadka, Bal Karnawałowy, Dzień Dziecka, wycieczki plenerowe w ciekawe miejsca. Przedszkole organizuje koncerty muzyczne,warsztaty pieczenia chleba dla dzieci, warsztaty kulinarne: robienie kanapek, sałatek, kiszenie kapusty itp., spotkania z leśnikiem, zegarmistrzem, pszczelarzem, policjantem, ratownikami medycznymi.
Przedszkole współpracuje z Biblioteką Publiczną, Muzeum Rzemiosła, Muzeum Okręgowym. 
Przedszkole Miejskie Nr 4 wraz ze Szkołą Podstawową Nr 6 im. Janusza Korczaka wchodzi w skład Miejskiego Zespołu Nr 6 w Krośnie.
Przedszkole posiada 5 dużych, kolorowych sal do zajęć, szatnię oraz hol. Sale dla dzieci są jasne, kolorowe, funkcjonalne i estetycznie urządzone, wyposażone w liczne pomoce dydaktyczne. Przy każdej sali znajduje się łazienka dla dzieci. Przedszkole dysponuje placem zabaw oraz parkingiem. Posiłki są przygotowywane w przedszkolnej kuchni.
Godziny otwarcia od
7.00 - 16.00
 
Osiągnięcia

Przedszkole bierze udział w konkursach organizowanych przez różnorodne instytucje oraz inne placówki oświatowe. Dzieci zdobywają w nich liczne nagrody i wyróżnienia, m.in.:

- Międzyprzedszkolny Konkurs Piosenki w Języku angielskim
- Międzyprzedszkolny  Konkurs Piosenki Przedszkolnej,
- Międzyprzedszkolny Konkurs Plastyczny- "Zimowe krajobrazy”,
- Sportowa Olimpiada Integracyjna,
- Turniej piłki halowej,
- Konkurs recytatorki ,,Bez piątej klepki’,
- MIędzyprzedszkolny przegląd Jasełek,
- Konkurs kolęd i pastorałek,
- Powiatowy konkurs plastyczny: "Mamo, Tato, nie pal",
- Międzyprzedszkolny konkurs tańca.
- Powiatowy konkurs plastyczny "Moja Pani z przedszkola"
  

 Dodatkowe zajęcia

- Język angielski dla wszystkich grup wiekowych;
- Zajęcia logopedyczne;
- Dzieci 5-6 letnie nauka religii na życzenie rodziców;
- Zajęcia specjalistyczne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
- Zajęcia sportowe "Drużyna Kangura"
 
Personel
Przedszkole Miejskie Nr 4 w Krośnie zatrudnia 8 pracowników pedagogicznych posiadających pełne kwalifikacje do pracy w przedszkolu. Nauczyciele posiadają również dodatkowe kwalifikacje pozwalające z sukcesem pracować z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nauczyciele posiadają kwalifikacje z zakresu logopedii, oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej. W zespole jest zatrudniony pedagog, psycholog, surdopedagogog, specjalista do pracy z dziećmi autystycznymi, tyflopedagog
W przedszkolu zatrudnionych jest 9 pracowników administracyjno- obsługowych.

iprzedszkole

librus

SKKT

SPORT SZKOLNY

Lekcje

1 8:00 – 8:45
2 8:50 – 9:35
3 9:45 – 10:30
4 10:40 – 11:25
5 11:30 – 12:15
6 12:35 – 13:20
7 13:25 – 14:10
8 14:15 – 15:00
9 15.05 – 15.50