Misja Szkoły

Jesteśmy publiczną szkołą podstawową: 

- zapewniającą wysoką jakość nauczania, wychowania i opieki ukierunkowaną na indywidualne potrzeby i możliwości każdego ucznia, 

- prowadzącą szeroki zakres działań lekcyjnych i pozalekcyjnych, dzięki którym uczniowie zdobywają wiedzę oraz umiejętności pozwalające z sukcesem kontynuować naukę,

- przygotowującą uczniów do samodzielności poprzez dobrze zorganizowaną samorządność,

- tworzącą klimat życzliwości sprzyjający efektywnej pracy uczniów i nauczycieli,

- otwartą na potrzeby lokalnej społeczności i daleko idącą współpracę z Rodzicami. 

iprzedszkole

librus

SKKT

SPORT SZKOLNY

Lekcje

1 8:00 – 8:45
2 8:55 – 9:40
3 9:50 – 10:35
4 10:45 – 11:30
5 11:40 – 12:25
6 12:45 – 13:30
7 13:35 – 14:20
8 14:25 – 15:10