Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkoły podstawowej:

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych

realizacja od 15.09.2021 r.

Nazwisko, imię

Nazwa

Sala

Dzień

Godzina

Włoch Sławomir

Sportowy klub „Aktywny powrót do szkoły” dla klas IV-VI chłopcy

Sala gimnastyczna

poniedziałek

l. 0

7:10-7:55

Matelowska Małgorzata

Koło polonistyczne dla klasy VIII a

18

Poniedziałek

l. 0

7:10-7:55

Langner Zofia

Kółko matematyczne dla klasy II b

5

Poniedziałek

l. 5

11:40-12:25

Habrat Jolanta

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla klasy I b

Gabinet psychologa

Poniedziałek

l. 5

11:40-12:25

Włoch Sławomir

Kółko szachowe dla klas Ia, Ib, IIa

4

poniedziałek

l. 5

11:40-12:25

Polańska Małgorzata

Kółko matematyczne dla klasy III b

Pracownia artystyczna

Poniedziałek

l. 5

11:40-12:25

Polańska Małgorzata

Kółko matematyczne dla klasy IIIa

Pracownia artystyczna

Poniedziałek

l. 6

12:45-13:30

Leniowska Beata

Kółko plastyczne dla klasy II a i III b

0

Poniedziałek

l. 6

12:45-13:30

Mazur Joanna

Kółko matematyczne dla klasy Vb

19

Poniedziałek

l.6

12:45-13:30

Guzik Katarzyna

Zajęcia dydaktyczo-wyrównawcze z j. polskiego

7

Poniedziałek

l. 6

12:45-13:30

Dziadowicz-Nowak Katarzyna

Koło zainteresowań „Kodowanie i programowanie” dla klasy I a

Pawilon

Poniedziałek

l. 6

12:45-13:30

Matelowska Małgorzata

Koło polonistyczne dla klasy VI b

21

Poniedziałek

l. 7

13:35-14:20

Matelowska Małgorzata

Zajęcia dydaktyczo-wyrównawcze z j. polskiego dla klas VI

21

Poniedziałek

l.7

13:35-14:20

Włoch Sławomir

Sportowy klub „Aktywny powrót do szkoły”dla klas VII-VIII chłopcy

Sala gimnastyczna

poniedziałek

l. 8

14:25-15:10

Juszczyk Bernardetta

Sportowy klub „Aktywny powrót do szkoły”

Sala gimnastyczna

Wtorek

l. 0

7:10-7:55

Barć Elżbieta

Koło języka angielskiego dla klasy VIII b

15

Wtorek

l.0

7:10-7:55

Mazur Joanna

Kółko matematyczne dla klas VII

18

Wtorek

l.0

7:10-7:55

Buczyńska Magdalena

Zajęcia przygotowujące do egzaminu z j. angielskiego

Pracownia komputerowa

Wtorek

l. 0

7:10-7:55

Langner Zofia

Kółko plastyczno-techniczne dla klasy II b

5

Wtorek

l. 5

11:40-12:25

Kozicka Joanna

Zajęcia przygotowujące do egzaminu z matematyki

18

Wtorek

l.7

13:35-14:20

Juszczyk

Bernardetta

Sportowy klub „Aktywny powrót do szkoły”

Sala gimnastyczna

Środa

l. 0

7:10-7:55

Buczyńska Magdalena

Koło języka angielskiego

25

Środa

l. 0

7:10-7:55

Warchoł Katarzyna

Kółko matematyczne

4

Środa

l. 1

8:00-8:45

Langner Zofia

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla klasy II b

5

Środa

l. 5

11:40-12:25

Polańska Małgorzata

Kółko ortograficzne

Pracownia artystyczna

Środa

l. 5

11:40-12:25

Polańska Małgorzata

Kółko ortograficzne

Pracownia artystyczna

Środa

l. 6

12:45-13:30

Żaromska Marzenia

Koło geograficzne

17

Środa

l. 7

13:35-14:20

Kalinowska Justyna

Koło zainteresowań „Kodowanie” dla klasy II b

6

Środa

l. 6

13:35-14:20

Mazur Joanna

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki dla klas VI

19

Środa

l.7

13:35-14:20

Warchoł Katarzyna

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klasy II a

4

Czwartek

l. 5

11:40-12:25

Habrat Jolanta

Kółko plastyczno-techniczne dla klasy I b

Pawilon

Czwartek

l. 5

11:40-12:25

Włoch Sławomir

Kółko szachowe dla klas IIIa, IIIb, IIb

6

Czwartek

l. 6

12:45-13:30

Mazur Joanna

Kółko matematyczne dla klasy Va

25

Czwartek

l. 6

12:45-13:30

Dudek Elżbieta

Zajęcia biblioteczno-artystyczne

Biblioteka

Czwartek

l.6

12:45-13:30

Mazur Joanna

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klas VII

17

Czwartek

l. 7

13:35-14:20

Guzik Katarzyna

Koło z języka polskiego dla klas VII

23

Czwartek

l. 7

13:35-14:20

Kozicka Joanna

Zajęcia przygotowujące do egzaminu z matematyki

18

Czwartek

l.8

14:25-15:10

Guzik Katarzyna

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego dla klas VII

23

Czwartek

l. 8

14:25-15:10

Dziadosz Agnieszka

Koło przyrodnicze

17

Piątek

l. 0

7:10-7:55

Barć Elżbieta

Zajęcia przygotowujące do egzaminu z j. angielskiego dla klasy VIII b

15

Piątek

l.1

8:00-8:45

Warchoł Katarzyna

Kółko plastyczne dla klasy II a

4

Piąteka

l.5

11:40-12:25

Polańska Małgorzata

Kółko czytelniczo – plastyczne dla klasy III b

Pracownia artystyczna

Piątek

l. 5

11:40-12:25

Kozicka Joanna

Kółko matematyczne

18

Piątek

l. 7

13:35-14:20

Filar Agnieszka

Zajęcia przygotowujące do egzaminu z j. polskiego

15

Piątek

l. 7

13:35-14:20

Stryczniewicz Janusz

Koło ekonomiczne

Pracownia komputerowa

Piątek

l. 7

13:35-14:20

 

 

 

Harmonogram rewalidacji

Nazwisko, imię

Nazwa

Sala

Dzień

Godzina

Matelowska Małgorzata

Zajęcia rewalidacyjne

0

Poniedziałek

l. 4

10:45-11:30

Kalinowska

Justyna

Zajęcia rewalidacyjne

6

Poniedziałek

12:30-13:30

Kalinowska

Justyna

Zajęcia rewalidacyjne

6

Poniedziałek

13:30-14:30

Matelowska Małgorzata

Zajęcia rewalidacyjne

23

poniedziałek

l. 8

14:25-15:10

Matelowska Małgorzata

Zajęcia rewalidacyjne

25

wtorek

l. 0

7:10 - 7:55

Kalinowska

Justyna

Zajęcia rewalidacyjne

Gabinet psychologa

Środa

11:30-12:30

Kalinowska

Justyna

Zajęcia rewalidacyjne

6

Środa

12:30-13:30

Matelowska Małgorzata

Zajęcia rewalidacyjne

23

środa

l. 7

13:35– 14:20

Matelowska Małgorzata

Zajęcia rewalidacyjne

0

czwartek

l. 4

10:45-11:30

Matelowska Małgorzata

Zajęcia rewalidacyjne

6

piątek

l. 6

12:45-13:30

 

Harmonogram zajęć z logopedą

Nazwisko, imię

Nazwa

Sala

Dzień

Godzina

Habrat Jolanta

Zajęcia logopedyczne dla klasy Ia, b

Gabinet psychologa

Wtorek

l. 5

11:40-12:25

Habrat Jolanta

Zajęcia logopedyczne dla klasy I b, II a, b

Gabinet psychologa

wtorek

l. 6

12:45-13:30

Habrat Jolanta

Zajęcia logopedyczne dla klasy IIIa, b

Gabinet psychologa

środa

l. 6

112:45-13:30

 

 

iprzedszkole

librus

SKKT

SPORT SZKOLNY

Lekcje

1 8:00 – 8:45
2 8:55 – 9:40
3 9:50 – 10:35
4 10:45 – 11:30
5 11:40 – 12:25
6 12:45 – 13:30
7 13:35 – 14:20
8 14:25 – 15:10