Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Przewodnicząca

 

Z-ca przewodniczącej

  

Skarbnik

  

Sekretarz

  

Numer konta Rady Rodziców:

12 8642 1083 2002 8306 5460 0002

iprzedszkole

librus

SKKT

SPORT SZKOLNY

Lekcje

1 8:00 – 8:45
2 8:55 – 9:40
3 9:50 – 10:35
4 10:45 – 11:30
5 11:40 – 12:25
6 12:45 – 13:30
7 13:35 – 14:20
8 14:25 – 15:10