Zebrania rodziców

Wywiadówki, zebrania ogólne oraz rozmowy indywidualne odbywają się o godz. 17.00.

Dyrekcja Szkoły zastrzega sobie możliwość zmiany terminów w przypadku zaistnienia ważnych okoliczności.

   

TERMINY ZEBRAŃ I ROZMÓW INDYWIDUALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022:

WRZESIEŃ
Zebrania ogólne:
6 września 2021 (poniedziałek) – klasy: VIa, VIb, VIIa, VIIc, VIIIa, VIIIb
7 września 2021 (wtorek) – klasy: IVa, IVb, Va, Vb, VIIb
8 września 2021 (środa) – klasy Ia, Ib, IIa, IIb, IIIa, IIIb

PAŹDZIERNIK
Rozmowy indywidualne:
11 października 2021 (poniedziałek) – klasy IV - VIII
12 października 2021 (wtorek) – klasy I - III

LISTOPAD
Rozmowy indywidualne:
15 listopada 2021 (poniedziałek) – klasy IV - VIII
16 listopada 2021 (wtorek) – klasy I - III
 
GRUDZIEŃ
Zebrania ogólne:
15 grudnia 2021 (środa) – klasy VI - VIII
16 grudnia 2021 (czwartek) – klasy IV - V
17 grudnia 2021 (piątek) – klasy I - III
 
MARZEC
Wywiadówki:
7 marca 2022 (poniedziałek)

 • klasa 1a i 1b pawilon
 • klasa 2a sala 4
 • klasa 4b sala 8
 • klasa 3a sala 13
 • klasa 8b sala 15
 • klasa 6b sala 21
 • klasa 7c sala 23

8 marca 2022 (wtorek)

 • klasa 2b sala 5
 • klasa 3b sala 13
 • klasa 4a sala 7
 • klasa 5b sala 19
 • klasa 5a sala 25
 • klasa 7a sala 17

9 marca 2022 (środa)

 • klasa 6a sala 19
 • klasa 7b sala 16
 • klasa 8a pracownia komputerowa

KWIECIEŃ
Rozmowy indywidualne:

4 kwietnia 2022 (poniedziałek)

 • 1a sala PW 1
 • 1b sala PW 2
 • 2a sala 4
 • 2b sala 5
 • 3a sala 6
 • 3b sala 13

5 kwietnia 2022 (wtorek)

 • 4a sala 7
 • 4b sala 8
 • 5a sala 25
 • 5b sala 19
 • 6a sala 18
 • 6b sala 21
 • 7a sala 17
 • 7b sala 16
 • 7c sala 23
 • 8a pracownia komputerowa
 • 8b sala 15

MAJ
Zebrania ogólne:
9 maja 2022 (poniedziałek) klasa Ib
10 maja 2022 (wtorek) klasy III
12 maja 2022 (czwartek) klasy II
Rozmowy indywidualne:
10 maja 2022 (wtorek) klasy IV-VIII

CZERWIEC
Rozmowy indywidualne:
13 czerwca 2022 (poniedziałek) klasy I-III
Zebrania ogólne:
14 czerwca 2022 (wtorek) klasy IV-VIII

 

 

 

iprzedszkole

librus

SKKT

SPORT SZKOLNY

Lekcje

1 8:00 – 8:45
2 8:55 – 9:40
3 9:50 – 10:35
4 10:45 – 11:30
5 11:40 – 12:25
6 12:45 – 13:30
7 13:35 – 14:20
8 14:25 – 15:10