Zajęcia dodatkowe

LOGOPEDIA 

Okres przedszkolny i wczesnoszkolny to etap szybkiego rozwoju i kształtowania się języka u dzieci. To czas, kiedy uczą się prawidłowo posługiwać mową. Coraz częściej jednak napotykają na trudności, których przyczyną jest wadliwa lub zaburzona mowa o podłożu genetycznym lub nabytym. To z kolei wpływa na ich naukę wczesnoszkolną, trudno im pisać i czytać. W przezwyciężaniu tych trudności proponowane są w przedszkolu zajęcia logopedyczne, których celem jest pomoc i współpraca w zakresie korekcji oraz sposobów usuwania wad czy zaburzeń mowy – ćwiczenia usprawniające prowadzi pani mgr Sabina Wiatr

ZAJĘCIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
 

Celem zajęć jest wykształcenie umiejętności porozumiewania się w języku obcym, rozwijanie kompetencji językowej i komunikacyjnej poprzez zdobywanie umiejętności w ramach poszczególnych sprawności językowych – umiejętności rozumienia mowy, a także umiejętności przyswajania, przetwarzania i przekazania informacji. Zajęcia prowadzi: mgr Urszula Dzik oraz mgr Magdalena Wojtowicz-Rgosz - dwa razy w tygodniu, na każdej grupie w wymiarze 0,5 h.

 

RELIGIA

Dziecko to najpiękniejszy dar Boga!
W rodzinie, która jest wspólnotą miłości dziecko uczy się żyć.
Dzięki rodzicom poznaje Boga – najlepszego Ojca.
Do Niego prowadzi również każde spotkanie na katechezie w przedszkolu.
Katechezę prowadzi: ks. mgr Szymon Kot - w grupie sześciolatków, dwa razy w tygodniu w wymiarze 0,5 h.

iprzedszkole

librus

SKKT

SPORT SZKOLNY

Lekcje

1 8:00 – 8:45
2 8:55 – 9:40
3 9:50 – 10:35
4 10:45 – 11:30
5 11:40 – 12:25
6 12:45 – 13:30
7 13:35 – 14:20
8 14:25 – 15:10